הקמפיינים של BK

כל הפקה היא עולם, כל קמפיין הוא סיפור